‘Before you are a leader, success is all about growing yourself.
When you become a leader, success is all about growing others’ (Jack Welch)

Zonder visie worden organisatiedoelstellingen niet behaald. Zo werkt dat ook op individueel niveau.

Wanneer de medewerker niet in verbinding is met zijn diepere drijfveren, heeft dat zijn weerslag op de vitaliteit, duurzaamheid en drive en dus op de bedrijfsresultaten.

Ben jij een leidinggevende die:

  • Een heldere visie heeft over wat je samen wilt bereiken?
  • De werkelijkheid durft te bespreken?
  • Een volwassen relatie met medewerkers onderschrijft?
  • Inspireert tot duurzame ontwikkeling van talenten?
  • Zich bewust is van de impact die de rol van leidinggevende kan hebben?

talentenspel voor werkgevers den haag

Dan is Het Talentenspel hét instrument om vanuit de hoogste waarden van leiderschapsovertuigingen betere bedrijfsresultaten te behalen!

Door aandacht te besteden aan de talenten van je medewerkers:

  • Geef je passie en betekenis ruimte binnen de organisatie
  • Ondersteun je de persoonlijke en professionele ontwikkeling
  • Breng je de medewerker vanuit zijn kracht (duurzaam) in beweging
  • Stimuleer je de volwassen relatie tussen medewerker en leidinggevende
  • Zal de medewerker inzet leveren op basis van commitment

Kortom: Het Talentenspel creëert synergie. De medewerker gaat handelen naar het inzicht dat geluk niet afhankelijk is van omstandigheden, maar van eigen keuzes. Het voeren van het juiste gesprek over deze keuzes zal bijdragen aan een gezonde organisatie.

Neem contact op voor het maken van een vrijblijvende afspraak om de mogelijkheden van Het Talentenspel te bespreken en de professionele vertrouwensband te toetsen.

‘Motivation is a fire from within.
If someone else tries to light that fire under you, chances are it will burn very briefly’ (Stephen R. Covey)