Talentmanagement

Haal het beste uit mijn team

Medewerkers die zich thuis voelen, iedere dag het beste van zichzelf geven en weten hoe ze kunnen bijdragen aan een gemeenschappelijke ambitie. Dat is natuurlijk het streven van elke organisatie. Maar een ‘aligned workforce’ ontstaat niet vanzelf.

Circa 65.000 uur van ons leven besteden we aan werk. De mate waarin medewerkers hun werk als uitdagend en zinvol ervaren, heeft invloed op de werkbeleving en dus op de resultaten. Ook zelfkennis ten aan zien van wat de medewerker nodig heeft en de ruimte durven nemen zich hierover uit te spreken, draagt bij aan meer positief aanwendbare energie. Inzicht in de eigen talenten kan de medewerker hierbij helpen.

Doordat de medewerker zelf de regie neemt om de inhoud van en omstandigheden op het werk te laten aansluiten op zijn talenten, waarden en dromen zal hij het beste van zichzelf kunnen geven.

Zijn je medewerkers in staat om:

 • TeamtrainingTe benoemen waar ze goed in zijn en waar ze energie van krijgen?
 • Vanuit hun waarden en talent te handelen?
 • De tijd en de ruimte te nemen om zichzelf op te laden?
 • Samen te werken zonder hun eigen grenzen te laten overschrijden?
 • De verantwoordelijkheid te nemen voor keuzes in hun loopbaan?
 • Een win-win situatie te creëren tussen persoonlijk talent en het organisatiebelang?

Ik druk me zachtjes uit wanneer ik zeg dat ik met pijn in mijn hart ervaar dat ongelooflijk veel mensen hun talenten niet maximaal benutten. Al met al geen basis voor het vergroten van levensvreugde en energie.

Laat staan dat dit een positief effect heeft op het menselijk kapitaal van de organisatie. Wanneer de keuzes van medewerkers niet goed aansluiten op de vaardigheden en talenten kan er onvrede en stress ontstaan. Voortdurend onder of boven het eigen kunnen werken zorgt ervoor dat je mentaal onder- of overbelast raakt. Met alle emotionele en financiële gevolgen van dien.

Door inzicht in de samenstelling van talenten en het kunnen benutten van de persoonlijke interne krachtbronnen bied je de medewerker de kans om het (werk)geluk te bevorderen. En daar plukt de organisatie ook de vruchten van.

workshop

Ben jij voor je team op zoek naar een procesmatige teamtraining die:
 • medewerkers blijvend op het puntje van hun stoel laat zitten?
 • inzicht en verdieping geeft in de eigen talenten en hoe die kunnen worden ingezet ten behoeve van het team?
 • het onderling vertrouwen en daardoor de verbinding met collega’s verbetert?
 • een gemeenschappelijke taal ontwikkelt wat het geven van feedback vergemakkelijkt?
 • het samenbrengen van de persoonlijke missie en de gezamenlijke missie stimuleert?
 • het belang laat doorvoelen van persoonlijk leiderschap?
Ik rijd graag bij jouw organisatie langs om bevlogen meer te vertellen over de diepgaande impact van deze speelse methodiek.